yigilca11.jpg


YIĞILCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü 1958 yılında kurulmuş olup, Düzce İli Yığılca İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 49.820,3 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %67' sini (33.407,8 Hektar) Ormanlık​ Alan, %33’ nü (16.412,5 Hektar) Açıklık Alan oluşturmaktadır. Ormanlık Alanın %96' sı (32.051,4 Hektar) Normal Koru, %4 ’ü (1356,4 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde 8 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır. 

YIĞILCA.jpgİşletme Şefliklerimizden Boğabeli, Kurtkayası, Karadere, Karagöknar, Paşabükü, Karakaş, Kızıltepe ve Melendere Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Yığılca İlçe merkezidir. Yine bu Orman İşletme Şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 8 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Bolu Orman İşletme Müdürlüğü; Batıdan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü; Kuzeyden Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ile komşudur. Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü 31° 41’ 47”- 31° 29’ 21”- 31° 16’ 21”- 31° 30’ 56” Doğu Boylamları ile 41° 5’ 15”- 40° 47’ 28”- 40° 54’ 47”- 41° 1’ 54” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşullarında bulunmaktadır. 

PERSONEL DURUMU

Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde; 1 Müdür, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 8 İşletme Şefi, 1 Sayman, 11 Memur, 35 Orman Muhafaza Memuru, 11 Daimi İşçi ve 18 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 86 personel çalışmaktadır.

​​