yigilca11.jpg


YIĞILCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü 1958 yılında kurulmuş olup, Düzce İli Yığılca İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 50.113,2 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %65’ini (32.665,9 Hektar) ormanlık​ alan, %35’ni (17.447,3 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %98‘i (31.853 Hektar) Normal Koru, %2’si (814 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde 5 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır. 

YIĞILCA.jpg 


İşletme Şefliklerimizden Boğabeli, Karadere, Karagöknar, Karakaş ve Melendere Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Yığılca ilçe merkezidir. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 5 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.


TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Bolu Orman İşletme Müdürlüğü; Batıdan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü; Kuzeyden Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ile komşudur. Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü 31° 41’ 47”- 31° 29’ 21”- 31° 16’ 21”- 31° 30’ 56” Doğu Boylamları ile 41° 5’ 15”- 40° 47’ 28”- 40° 54’ 47”- 41° 1’ 54” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşullarında bulunmaktadır. 


PERSONEL DURUMU: Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 müdür yardımcısı, 4 işletme şefi, 1 sayman, 5 memur, 16 orman muhafaza memuru, 13 daimi işçi, 21 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 61 personel çalışmaktadır.