25.11.2013
Aladağ, Bolu, Gerede ve Seben İşletme Müdürlüklerimizin FSC Sertifikasyon Ana Değerlendirmesi Başladı

FSC Forest Stewardship Council (Orman Yönetim Konseyi) kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğümüz Aladağ, Bolu, Gerede, Seben Orman İşletme Müdürlüklerini kapsayan ve 5-6 Haziran 2013 tarihlerinde başlanan ön değerlendirme çalışmaları sonrası düzenlenen raporda belirtilen eksikliklerle ilgili planlı ana denetim, Baş Denetçi Orman Mühendisi Bojan Djuriç ile Denetçiler Orman Mühendisi Doç. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu ve Orman Yük. Müh. Mevlüt Doğan’dan oluşan heyet tarafından yapılmak üzere 25 Kasım 2013 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzde başladı.

Değerlendirme heyeti ile birlikte Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcılarımız Özcan Ahmet Yılmaz, Ahmet Özacar, İşletme ve Pazarlama,  Makine ve İkmal, Odun Dışı Orman Ürün ve Hizmetleri, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürleri, Aladağ, Bolu, Gerede ve Seben Orman İşletme Müdürlerinin katıldığı toplantı ile ana denetimin resmen başladığını ifade eden Baş Denetçi Bojan Djuric, sertifikasyon sürecini ve ana değerlendirme yapmadaki hedeflerini özetledi. Sertifikasyona konu işletme müdürlüklerinde örnekleme ile doküman inceleme ve arazi gözlemi yapacaklarını, paydaşlarla görüşeceklerini söyleyen Baş Denetçi Djuric, tetkikler sırasında açık bir şekilde cevap verilmesini, standarda uygun olmayan durum tespiti halinde sürecin nasıl işleyeceğini ve denetim sonrasında yapılan iş ve işlemlerin standarda uygun olduğu tespit edilir ise sertifika verilmesi için teklif raporunu yazacaklarını belirtti.
Değerlendirme Heyetine, Bolu Orman Bölge Müdürlüğümüz ile sertifikasyon sürecine alınan işletmelerin bu süreçte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verildi. Heyetin, Bölge Müdürlüğümüzde büro çalışmaları ile başlayan denetimi, sertifikasyona konu işletme müdürlüklerinde çalışma programına uygun olarak 29 Kasım 2013 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

Yazdır