Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
15.11.2017
Düzce’de 2017 yılı İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi yapıldı…
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17. Maddesine göre işverenler çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almalarını sağlar. Bu kapsamda 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Düzce Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki tüm personele eğitim verildi.
İşletme Müdürlüğümüz İş Güvenliği Uzmanı Levent Kartal ve İşyeri Hekimi Dr. Mehmet İnce tarafından verilen, İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 08-09-10.11.2017 tarihlerinde Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yeni ihale salonunda yapıldı.
Eğitimde, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların, görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin iş ve işlemlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.
Temel iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları, mesleki hastalıklar ve ilk yardım konuları hakkında alınması gereken tedbirlerinin anlatıldığı eğitimde, oluşabilecek kaza ve yaralanma durumlarında müdahale edebilmek için basit ilkyardım kuralları da anlatılarak katılımcıların bilinçlendirilmesi sağlandı. 
 

Yazdır