18.10.2021
Ulusal Orman Envarteri yapılması çalışmaları devam ediyor…
Orman kaynaklarındaki değişimleri izlemek, ülkemizin orman varlığını arttırmak, ormanların sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını ve sürekliliğini sağlamak için Ulusal Orman Envarterinin yapılması çalışmaları hızla devam ediyor.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü vizyon ve hedefleri doğrultusunda Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ormanlık alanında yürütülen çalışmalarla ilgili Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer Başkanlığında, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Mevlüt Arslan, Denetim-Kontrol Başmühendisi Armağan Yalçın ve Araştırma Müdürlüğünde Başmühendis Aydın Çömez’den oluşturulan ekip ile sahada yürütülen çalışmaların takip ve denetimi gerçekleştirildi.
Orman envanteri ölçümleri yapılarak, orman kaynaklarımızın alan, hacim, büyüklük ve kalite sınıflarına bağlı olarak nitelik ve nicelik bilgileri tespit edilen ve raporlanan çalışmalarla, orman varlığımızın mevcut durumuyla ekosistem, hava kirliliği ve genel düzenleyici faydalarındaki verimliği, ülkemizin orman ürünlerinden elde edilen hammadde kaynağına olan ihtiyacının karşılanmasındaki yeterliliği, insanların ormanlardan beklentileri ve ihtiyaçları, yaban hayatı gibi diğer alanları da kapsayacak şekilde mevcut durumunun değerlendirilmesi yapılarak geleceğe dönük planlanmasının ve çalışmalarının yapılması hedeflenmekte.
 

Yazdır