05.08.2021
Orman Yangınları İle Mücadele Kapsamında Uygulanacak Tedbirler…
T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İl Yazı işleri Müdürlüğü
 
ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA UYGULANACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN VALİLİK GENEL EMRİ
 
Karar Tarihi    : 02/08/2021
Karar No         : 2021/3
 
I-     Amaç: Bolu İl sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınların önlenmesi ve öncesinde alınacak tedbirler ile görevlileri belirlemektir.
 
II-     Kapsam: Bolu ili mülki hudutları dâhilinde orman yangınlarının önlenmesi, kontrol ve denetimlerin yapılması, halkın bilgilendirilmesi ve belirlenen kurallara uymayanlar hakkında yasal müeyyidelerin uygulanmasını kapsar.
 

III-     Yasal Dayanak:

a.    5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.
b.    6831 sayılı Orman Kanunu.
c.    2872 sayılı Çevre Kanunu.
d.    5326 sayılı Kabahatler Kanunu.
e.    10/09/1976 tarih ve 7/12520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmelik”.
f.      16/12/1998 tarihli ve 23555 sayılı resmi, Gazetede yayımlanan 1998/26 nolu “Anız Yakılmasının Önlenmesi Hakkında Tebliğ”.
 

IV-          Genel Esaslar

 
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarından; ülke genelinde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna bağlı olarak önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek olağanüstü hava hallerinin oluşabileceği, bu sebeple ilimizde orman yangınlarının artabileceği değerlendirildiğinden, sorumluluk alanlarımızda orman yangını çıkmaması, her nasılsa çıkanların bir an önce söndürülebilmesi, hiçbir şekilde doğal afete dönüşmemesi amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Buna göre:
1- Bolu ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara, yetkililer ve orman idaresi tarafından yasal veya zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışındaki girişlerin,
2-   Aynı şekilde Milli parklar, tabiat parkları, mesire alanları, kent parktaki ve diğer tüm ormanlık alan ve bitişiklerinde her türlü ateş yakılarak piknik yapılmasının, mangal, semaver, piknik tüpü ve benzerlerinin kullanılmasının,
3-    İlimiz genelinde bulunan ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermenin, piknik yapmanın, mangal, semaver, piknik tüpü, çoban ateşi, avcı ateşi vb her türlü ateşin yakılmasının,
4-     Yetkili idarelerin gözetimi ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında da mangal ateşi, piknik tüpü, semaver vb. her türlü ateşin yakılmasının,
5-    Orman Kanunu’nun 31 ve 32’inci maddeleri kapsamında kalan Köylerimiz başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerimizde; anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa her türlü bahçe atığı, bitki örtüsü ve dallarının, çoban ve avcı ateşi yakılmasının,
6-   Orman içerisinde ve bitişiğinde kamp yapmanın,
15 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklanmasına,
7-       1 Haziran 2021 tarih ve 1 nolu. Türkiye Cumhuriyeti Bolu Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Kararı’nda belirtilen görev ve görevlilerin aynen devamına, bu kapsamda aynı kadarda belirtilen tüm kurumlarımızın iş bu Valilik Genel Emrine aykırı olmayan tüm görevlerinin etkin bir şekilde yerine getirmelerine,
8-    Orman içinde ve bitişiğinde bulunan turistik tesis, konaklama yeri ve iş yerlerinin, sözleşme ve taahhütnamelerinde belirlenen orman yangınlarını önlemeye ve söndürmeye yönelik tüm tedbirleri almak ve uygulamakla doğrudan sorumlu olmalarına, bu tedbirlerin Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili Orman İşletme Müdürlükleri görevlileri ile genel kolluk birimlerince kontrol edilmesine
karar verilmiştir.
 
V-Denetim:
 
Yukarıda yer alan kararların uygulanması ve denetimi Orman Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bol u Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takip edilecek ve ilgili birimlerce hazırlanacak tutanaklar üzerine verilecek idari yaptırım kararları İlçelerde Kaymakamlar, il merkezinde ilgili Vali Yardımcılarınca onaylanacaktır.
 
Vl-Ceza i Hükümler:
 
Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararlara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32’inci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanacaktır.
 
Ayrıca Eylemleri ayrı bir suç teşkil etmesi halinde buna göre de işlem yapılacak, haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 
VII-  Yürürlük: Bu karar 03/08/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
 
VIII-  Yürütme: Bu kararı Bolu Valiliği yürütür.
 
 
 

Yazdır