30.07.2021
KAMUOYUNA DUYURULUR…
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bölge Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere alınacak aşçı pozisyonuna başvuru yapan bir işçi adayı vatandaşımızın, sosyal medya üzerinden ve bazı yerel basın kuruluşlarında yer alan açıklamalarının üzerine konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.
Söz konusu adayın “hiçbir gerekçe gösterilmeden deneyimsiz olarak seçilmediği” şeklindeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı, başvuru pozisyonuna dair istenilen belgeler bölümünün 5. Maddesinde “İŞKUR Açık İş İlanında Aşçılık mesleği ile ilgili belirtilen belge türlerinden herhangi biri.” İfadesi ile birlikte ilgili meslek koluyla ilgili aynı bölümün 7. Maddesinde “En az 3 yıl SGK Hizmet Dökümü veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi” istenmiştir.
Aşçılık deneyimi için gerekli olan 3 yıllık hizmet süresi ile ilgili adı geçenin SGK hizmet dökümünün komisyon tarafından incelenmesinde, aşçılık meslek kolu ile ilgili değerlendirilebilecek 754 (yedi yüz elli dört) gün SGK hizmetinin olduğu tespit edilmiştir. 754 (yedi yüz elli dört) gün SGK hizmet süresinin gerekli olan 3 yıllık hizmet süresinin altında kaldığı için ilgilinin başvurusu yetersiz görülmüş ve kabul edilmemiştir.
Bölge Müdürlüğümüzde istihdam edilecek işçilerin işe alım sürecinde, adaylar noter huzurunda çekilen kura ile belirlenmekte, sözlü ve uygulamalı sınavlar adil ve şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Bu süreç, işe başvuru anından işe başlama anına kadar tüm adayların ve kamuoyunun gözü önünde yürütülmektedir. Sınavlar; kura çekiminde noter, uygulamalı sınavlarda ise uzman paydaşlarla iş birliği yapılarak gerçekleştirilmektedir. Tüm adayların mücadelesi, görsel kaydedici cihazlarla kayıt altına alınarak, adil bir yönetim süreci benimsenmiştir.
İşçi alım süreciyle ilgili her türlü uygulamanın kurumsal bir yapıda ilerlediği, kanun ve mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirildiği, kişilerin ya da üçüncü şahısların sürece müdahale edemeyeceği bir kontrol mekanizmasıyla yönetildiği,
Haksızlığa uğradığını düşünen vatandaşlarımızın mahkemelere başvurarak haklarının iade edilmesini talep etmelerinin anayasal bir hak olduğu, konuyla ilgili Kurumumuzun her türlü yardıma açık olduğu,
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
 
BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 

Yazdır