14.07.2021
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İşçi Alımı Orman İşçisi ve Diğer Fidanlık ve Bahçıvanlar Pozisyonunun Yedek Adayların Çağrılması

Bölge Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan İşçi adaylarına ait Kura çekimi 01/07/2021 Perşembe günü saat 10:00’da Noter huzurunda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Merkez İşletme Müdürlüğü Yeme​khanesi / Satış Salonunda (Karamanlı Mah. Mazhar Murtezaoğlu Cad. No:4 Merkez / Bolu ) adresinde çekilmiş olup, işyerlerimiz için Asil, Yedek ve Öncelikli Listeler Bölge Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanmış idi.

Orman İşçisi ile Diğer Fidanlık ve Bahçıvanlar pozisyonlarına başvuran Asil ve Öncelikli Adaylar istenilen belgeleri 05/07/2021 - 14/07/2021 tarihleri arasında elden Karamanlı Mah. Mazhar Murtezaoğlu Cad. No:4 Merkez / Bolu adresinde bulunan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim etmişlerdir.

Ancak Asil adaylardan bazıları istenilen genel ve özel şartları sağlamadığından işbu ilanımız ekinde yer alan listedeki yedek adaylar Sözlü ve Uygulamalı Sınava katılabilmeleri adına 15/07/2021 – 16/07/2021 tarihlerinde aşağıda belirtilen belgeleri yukarıda belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmayacaktır.

 

S.NO

BAŞVURULAN POZİSYON

İSTENİLEN BELGELER

 

 

 1

 

 

ORMAN İŞÇİSİ ve DİĞER FİDANLIK İŞÇİSİ VE BAHÇIVANLAR

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

 İlan olunur.


Yazdır