02.07.2021
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süresi İlanı

Bölge Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan İşçi adaylarına ait Kura çekimi 01/07/2021 Perşembe günü saat 10.00’ da ​Noter huzurunda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Merkez Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Yemekhanesi / Satış Salonunda (Karamanlı Mah. Mazhar Murtezaoğlu Cad. No:4 Merkez / Bolu ) adresinde çekilmiş olup, işyerlerimiz için Asil, Yedek ve Öncelikli Listeler Ek’te yayınlanmıştır.

Ek’ te yer alan Dozer Operatörü, Aşçı ve Tamir Bakım İşçisi meslek kodlarına başvuran Asil, Yedek ve Öncelikli Adayların tamamı aşağıda belirtilen belgeleri 05/07/2021- 14/07/2021 tarihleri arasında elden Karamanlı Mah. Mazhar Murtezaoğlu Cad. No:4 Merkez / Bolu adresinde bulunan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Ek’ te yer alan Orman İşçisi ve Fidanlık İşçisi meslek kodlarına başvuran Asil ve Öncelikli adaylar, 05/07/2021- 14/07/2021 tarihleri arasında elden Karamanlı Mah. Mazhar Murtezaoğlu Cad. No:4 Merkez / Bolu adresinde bulunan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Evraklarını teslim etmeyen, eksik teslim eden, şartları taşımadığı anlaşılan Asil adayların yerine 15/07/2021 – 16/07/2021 tarihlerinde Kura sıralamasına göre Yedek adaylardan evrak istenilecektir. Hangi Yedek Adaylardan evrak istenileceği Bölge Müdürlüğümüz web sayfasından 14/07/2021 tarihinde ayrıca duyurulacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen yedek adaylar sırasına göre evrak teslimi yapan ve şartları tutan adaylar çağrılacaktır.

 

S.NO

BAŞVURULAN POZİSYON

İSTENİLEN BELGELER

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

DOZER OPERATÖRÜ

 

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-- İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Dozer Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 14.06.2020 tarihinden önce alınmış olacak.)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ORMAN İŞÇİSİ ve DİĞER FİDANLIK İŞÇİSİ VE BAHÇIVANLAR

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

AŞÇI

 

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

5-İŞKUR Açık İş İlanında Aşçılık mesleği ile ilgili belirtilen belge türlerinden herhangi biri.

6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi.

7- En az 3 yıl SGK Hizmet Dökümü veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

İŞ MAKİNELERİ BAKIM ve ONARIMCISI

 1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6- İŞKUR Açık İş İlanında iş makineleri bakım ve onarımcısı mesleği ile ilgili belirtilen belge türlerinden herhangi biri.

7- En az 3 yıl SGK Hizmet Dökümü veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi

8-Sürücü Belgesi (En az B Sınıfı)

 

 

 

 

 

 

 

Sözlü ve Uygulamalı sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz boluobm.ogm.gov.tr web sayfasının “Duyurular” bölümünde 25/07/2021 tarihine kadar ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.


Yazdır