14.11.2020
Daimi İşçi Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonucu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilen daimi işçi alımının sözlü ve uygulamalı sınav aşaması 13/11/202​0 tarihi itibariyle bitirilmiş olup adayların sınavda elde ettikleri başarı puanına göre belirlenen asil/yedek sıralamasının olduğu cetvel ilanımız ekinde yer almaktadır.

05-06/11/2020-09-10/11/2020 tarihleri arasında Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonucunda başarılı olup “ASİL” olarak sıralamada yer alan adaylar 29/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar;

  Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığın bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışmaya elverişlidir”  olduğuna ilişkin  Tam Teşekküllü Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu,

 

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik Merkezlerince düzenlenmiş “Psikoteknik Raporu”, ile beraber daha önceden teslim edilen evrakların asılları, noter onaylı suretleri veya e-devlet üzerinden QR kodlu olarak alınmış çıktıları asil adaylarca Karamanlı Mah. Mazhar Murtezaoğlu Cad. No:4 Merkez / Bolu adresinde bulunan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü birimine elden teslim edecektir. Posta veya elektronik ortamda evrak kabul edilmeyecektir.

29/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar istenilen raporları ve diğer evraklarını teslim etmeyen asil aday hakkını kaybedecek olup, yerine başarı sıralamasına göre yedek adaylar davet edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.14.11.2020


Yazdır