20.10.2020
Daimi İşçi Alımı Sınavı Noter Kurası Sonuçları Ve Evrak Teslimi Hakkında Duyuru
 

Bölge Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan Daimi İşçi adaylarına ait Kura çekimi 20/10/2020 Salı günü saat 10:00’ da Noter huzurunda Karamanlı Mah. Mazhar Murtezaoğlu Cad. No:4 Merkez / Bolu (Bölge Müdürlüğümüz Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Merkez İşletme Müdürlüğü Yemekhanesi / Satış Salonunda) adresinde çekilmiş olup, Bolu ve Düzce İlleri için Asil, Yedek ve Öncelikli Listeler Ek’te yayınlanmıştır.

Ek’te yer alan Bolu ve Düzce İlleri Asil, Yedek ve Öncelikli Adayların tamamı aşağıda belirtilen belgeleri 26.10.2020 –01.11.2020 tarihleri arasında elden Karamanlı Mah. Mazhar Murtezaoğlu Cad. No:4 Merkez / Bolu adresinde bulunan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Elektronik ortam, posta vb. gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen yedek adaylar sırasına göre evrak teslimi yapan ve şartları tutan adaylar çağrılacaktır.

Sözlü ve Uygulamalı sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz https://boluobm.ogm.gov.tr sayfasının “Duyurular” bölümünde 04/11/2020 tarihine kadar ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.20/10/2020


İSTENEN BELGELER


A-DOZER OPERATÖRÜ

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Dozer Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 09.10.2019 tarihinden önce alınmış olacak.)


B-GREYDER OPERATÖRÜ

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Greyder Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 09.10.2019 tarihinden önce alınmış olacak.)


C-EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Ekskavatör Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 09.10.2019 tarihinden önce alınmış olacak.)


Yazdır