15.09.2020
Daimi İşçi (Operatör) Alımı Sözlü Ve Uygulamalı Sınav Sonuçları Ve Evrak Teslimi Hakkında Duyuru

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; Bolu Orman Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde, Bolu İlinde istihdam edilmek üzere 1 adet Dozer Operatörü, 10 adet Greyder Operatörü, 5 adet Ekskavatör Operatörü, 3 adet İş Makinesi Operatörü ve 1 adet Traktör Operatörü, Düzce İlinde istihdam edilmek üzere 2 adet Dozer Operatörü, 4 adet Greyder Operatörü, 1 adet Ekskavatör Operatörü, 1 adet İş Makinesi Operatörü olmak üzere toplam 28 adet Daimi İşçi alımı için sınava girmeye hak kazananlara 08.09.2020-09.09.2020 tarihleri arasında yapılan sözlü ve uygulamalı sınav neticesinde başarılı olan asil ve yedek adaylara ait il ve meslek bazında listeler ekte yayınlanmıştır.

Yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu başarılı olup “Asil” olarak belirlenen adayların 21/09/2020 tarihinden 02/10/2020 tarihi mesai bitimine kadar;

1-Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Sağlık Kurumlarından alınacak sağlık raporunun,

2- Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş psikoteknik raporunun,

Asıl suretlerini eksiksiz olarak Karamanlı Mah. Mazhar Murtezaoğlu Cad. No:4 Merkez / Bolu adresindeki Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvurarak elden teslim edeceklerdir. Posta ve ya elektronik ortamda evrak kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılanlar, eksik belge veren ya da belge vermeyenler ile verilen süre içerisinde belge teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu kişilerin yerine yedek adaylar birinci yedekten başlamak suretiyle çağrılacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur. 15.09.2020


Yazdır