25.08.2020
Daimi İşçi Alımı Sınavı Noter Kurası Sonuçları Ve Evrak Teslimi Hakkında Duyuru


Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; Bolu Orman Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde, Bolu İlinde istihdam edilmek üzere 1 adet Dozer Operatörü, 10 adet Greyder Operatörü, 5 adet Ekskavatör Operatörü, 3 adet İş Makinesi Operatörü ve 1 adet Traktör Operatörü, Düzce İlinde istihdam edilmek üzere 2 adet Dozer Operatörü, 4 adet Greyder Operatörü, 1 adet Ekskavatör Operatörü, 1 adet İş Makinesi Operatörü olmak üzere toplam 28 adet Daimi İşçi alımı için 25.08.2020 Salı günü saat 10:00 da noter huzurunda çekilen kura neticesinde asil, yedek ve öncelikli adaylara ait il ve meslek bazında listeler ekte yayınlanmıştır.

Listelerde ismi bulunan asil ve yedek adaylar ile öncelikli adaylar İŞKUR Genel Müdürlüğü iş ilanında belirtilen genel ve özel şartları sağladıklarını ispatlayan belgelerin asıl suretlerini eksiksiz olarak 27.08.2020 tarihinden başlayarak en geç 03.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar Karamanlı Mah. Mazhar Murtezaoğlu Cad. No:4 Merkez / Bolu adresindeki Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvurarak elden teslim edeceklerdir. Posta ve ya elektronik ortamda evrak kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılanlar, eksik belge veren ya da belge vermeyenler ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu kişilerin yerine yedek adaylar birinci yedekten başlamak suretiyle sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. Evraklarını tam olarak teslim ederek sınava katılmaya hak kazanan adaylar 04.09.2020 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz https://boluobm.ogm.gov.tr web sayfasında ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not: Öncelikli adaylar noter kurasından muaftır. Sınav ve yerleşme de bir öncelikleri bulunmamaktadır.

İlanen Duyurulur. 25/08/2020

 

 

İSTENEN BELGELER

A-DOZER OPERATÖRÜ

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Dozer Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 10.08.2019 tarihinden önce almış olmak)

7-"CE" Sınıfı Sürücü Belgesi (veya 01.01.2016 tarihinden önce alınan "D" sınıfı sürücü belgesi dahil)

 

B-GREYDER OPERATÖRÜ

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Greyder Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 10.08.2019 tarihinden önce almış olmak)

7-“CE” Sınıfı Sürücü Belgesi (veya 01.01.2016 tarihinden önce alınan “D” Sınıfı Sürücü Belgesi)

 

C-EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Ekskavatör Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 10.08.2019 tarihinden önce almış olmak)

7-“C” Sınıfı Sürücü Belgesi (veya 01.01.2016 tarihinden önce alınan “C”, “D” “E” Sınıfı Sürücü Belgelerinden biri dahil)

 

D-İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Beko-Loder, Kazıcı-Yükleyici, Kepçe veya Silindir Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 10.08.2019 tarihinden önce almış olmak)

7-“C” Sınıfı Sürücü Belgesi (veya 01.01.2016 tarihinden önce alınan “C”, “D” “E” Sınıfı Sürücü Belgelerinden biri dahil)

 

F-TRAKTÖR ŞOFÖRÜ

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-“F” Sınıfı veya “F” Sınıfını Kapsayan Sürücü Belgesi (MEB Onaylı 10.08.2019 tarihinden önce almış olmak)

 

 


Yazdır