2.jpg

SEBEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


Seben Orman İşletme Müdürlüğü 1965 yılında kurulmuş olup, Bolu İli Seben ilçesinde yer almaktadır. 60.448,5 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %63’ ünü (37.928 Hektar) Ormanlık ​ Alan, %37’ sini (22.520,5 Hektar) Açıklık Alan oluşturmaktadır. Ormanlık Alanın %41‘ i (15.649 Hektar) Normal Koru, %59' u  (22.279 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde 3 Orman İşletme Şefliği ve 1 Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği  olmak üzere toplam 4 Şeflik bulunmaktadır. 

SEBEN11.jpg İşletme Şefliklerimiz Seben, Taşlıyayla ve Kavaklıdağ Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Seben ilçe  merkezidir. Yine bu Orman İşletme Şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 3 adet Toplu Koruma Merkezi bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU

Seben Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Kıbrıscık, Kuzeyden Aladağ, Batıdan Mudurnu Orman İşletme Müdürlükleri ve Güneyden Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ile komşudur. Seben Orman İşletme Müdürlüğü 31° 44’ 54”- 31° 34’ 7”- 31° 25’ 20”- 31° 39’ 5” Doğu Boylamları ile 40° 22’ 30”- 40° 15’ 57”- 40° 24’ 33”- 40° 34’ 7” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Seben Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşullarında bulunmaktadır. 

PERSONEL DURUMU

Seben Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 3 İşletme Şefi,1 ATM Şefi, 1 Sayman, 1 Tekniker, 3 Memur, 6 Sözleşmeli Memur, 3 Orman Muhafaza Memuru, 14 Sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru, 4 Daimi İşçi ve 13 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 51 personel çalışmaktadır.​​