3.jpgMUDURNU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuş olup, Bolu İli Mudurnu İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 126.697,1 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %71’ini (89.677,3 Hektar) ormanlık​ alan, %29’unu (37.019,8 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %76‘sı (67.867,3 Hektar) Normal Koru, %24’ü  (21.810 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde 9 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır. 

MUDURNU11.jpg İşletme Şefliklerimizden Güveytepe, Sarpuncuk, Sırçalı ve Vakıfaktaş Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Mudurnu ilçe merkezinde; Almacık, Hacıali, Sarot, Yürse ve Taşkesti Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesindedir. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 9 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.


TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Aladağ ve Seben; Kuzeyden Gölyaka, Düzce ve Bolu Orman İşletme Müdürlükleri; Güneyden Ankara Orman Bölge Müdürlüğü; Güneybatıdan Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve Batıdan Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü ile komşudur. Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü 31° 30’ 55”- 30° 50’ 56”- 30° 57’ 20”- 31° 15’ 8” Doğu Boylamları ile 40° 32’ 7”- 40° 31’ 41”- 40° 40’ 21”- 40° 20’ 3” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşullarında bulunmaktadır.


PERSONEL DURUMU: Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 1 müdür yardımcısı, 9 işletme şefi, 2 mühendis, 1 sayman, 5 memur, 24 orman muhafaza memuru, 19 daimi işçi, 20 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 82 personel çalışmaktadır.