mudurnu bina.jpg

MUDURNU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü 1943 yılında kurulmuş olup, Bolu İli Mudurnu İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 126.025,60 Hektar sorumluluk alanına sahip Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğümüzün %67’ sini (97.777,20 Hektar) Ormanlık Alan, %23’ ünü (28.248,40 Hektar) Açıklık Alan oluşturmaktadır. Ormanlık Alanın %63’ ü (72.737,20 Hektar) Normal Koru, %27’ si (25.040,00) Bozuk Koru niteliğindedir.​ 

Müdürlüğümüz bünyesinde 13 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır.

MUDURNU11.jpgİşletme şefliklerimizden Mudurnu, Güveytepe, Gökmentepe, Uluçay, Vakıfaktaş, Sarpuncuk ve Sırçalı Orman işletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Mudurnu İlçe merkezinde; Taşkesti, Sarot, Sarıkaya, Yürse ve Almacık Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Mudurnu İlçesi Taşkesti Beldesindedir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 9 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.


TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Aladağ ve Seben; Kuzeyden Gölyaka, Düzce ve Bolu Orman İşletme Müdürlükleri; Güneybatıdan Göynük Orman İşletme Müdürlüğü ve Batıdan Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü ile komşudur. Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü 31o 30’ 55’’- 30o 50’ 56’’-30o 57’ 20’’- 31o 15’ 8’’ Doğu Boylamları ile 40o 322 7’’- 40o 31’ 41’’- 40o 40’ 21’’-40o 20’ 3’’ Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşullarında bulunmaktadır.​


PERSONEL DURUMU

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 Müdür Yardımcısı, 13 İşletme Şefi, 1 Sayman, 16 Memur, 54 Orman Muhafaza Memuru, 19 Daimi İşçi ve 18 Mevsimlik işçi olmak üzere toplam 124 personel bulunmaktadır.

 ​