Mengen-11.jpg

MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü 1958 yılında kurulmuş olup, Bolu İli Mengen İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 66.579,7 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %73’ünü (48.928,5 Hektar) ormanlık​ alan, %27'sini (17.651,2 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %91‘i (44.583 Hektar) Normal Koru, %9’u  (4.345 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir. 
Müdürlüğümüz bünyesinde 7 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır. 

MENGEN.jpg 


İşletme Şefliklerimizden Coşur, Daren ve Mengen Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Mengen ilçe merkezinde; Geyikgölü, Pazarköy ve Yalakkuz Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Mengen ilçesi Pazarköy beldesinde; Gökçesu Orman İşletme Şefliğinin kuruluş merkezi Mengen ilçesi Gökçesu beldesindedir. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 7 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.


TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Mengen Orman İşletme Müdürlüğü; Batı karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan ve Kuzeyden Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü; Güneyden Gerede Orman İşletme Müdürlüğü ve Batıdan Bolu Orman İşletme Müdürlüğü  ile komşudur. Mengen Orman İşletme Müdürlüğü 32° 28’ 3”- 31° 53’ 22”- 31° 46’ 42”- 32° 2’ 45” Doğu Boylamları ile 41° 0’ 14”- 40° 48’ 43”- 40° 53’ 40”- 41° 1’ 25” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Mengen Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşullarında bulunmaktadır. 


PERSONEL DURUMU: Mengen Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 1 müdür yardımcısı, 7 işletme şefi, 1 sayman, 10 memur, 26 orman muhafaza memuru, 15 daimi işçi, 18 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 79 personel çalışmaktadır.