Mengen-11.jpg

MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü 1958 yılında kurulmuş olup, Bolu İli Mengen İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 66.579,7 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %73’ ünü (48.928,5 Hektar) ormanlık​ alan, %27' sini (17.651,2 Hektar) Açıklık Alan oluşturmaktadır. Ormanlık Alanın %91‘ i (44.583 Hektar) Normal Koru, %9’ u  (4.345 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir. 

Müdürlüğümüz bünyesinde 12 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır. 

MENGEN.jpgİşletme Şefliklerimizden Coşur, Daren ve Mengen Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Mengen ilçe merkezinde; Geyikgölü, Pazarköy ve Yalakkuz Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Mengen ilçesi Pazarköy beldesinde; Gökçesu Orman İşletme Şefliğinin kuruluş merkezi Mengen ilçesi Gökçesu beldesindedir. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 7 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU

Mengen Orman İşletme Müdürlüğü; Batı karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan ve Kuzeyden Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü; Güneyden Gerede Orman İşletme Müdürlüğü ve Batıdan Bolu Orman İşletme Müdürlüğü  ile komşudur. Mengen Orman İşletme Müdürlüğü 32° 28’ 3”- 31° 53’ 22”- 31° 46’ 42”- 32° 2’ 45” Doğu Boylamları ile 41° 0’ 14”- 40° 48’ 43”- 40° 53’ 40”- 41° 1’ 25” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Mengen Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşullarında bulunmaktadır. 

PERSONEL DURUMU

Mengen Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 12 İşletme Şefi, 1 Sayman, 1 Avukat, 1 Mühendis, 12 Memur, 50 Orman Muhafaza Memuru, 1 Hizmetli, 11 Daimi İşçi ve 16 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 107 personel çalışmaktadır.​​