kıbrıscık1.jpg

KIBRISCIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü 1962 yılında kurulmuş olup, Bolu İli Kıbrıscık İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 49.050,20 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %84’ ünü (40.996,30 Hektar) Ormanlık ​Alan, %20’ sini (8.053,9 Hektar) Açıklık Alan oluşturmaktadır. Ormanlık Alanın %43‘ i (17.467,3 Hektar) Normal Koru, %57’ si  (23.529 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde 4 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır. 

KIBRIS.jpg 

İşletme Şefliklerimizden Çökeren, Kıbrıscık, Serke ve Yayla Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Kıbrıscık İlçe merkezidir. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 4 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğu ve Güneyden Ankara Orman Bölge Müdürlüğü; Batıdan Seben Orman İşletme Müdürlüğü ve Kuzeyden Aladağ ve Gerede Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü 32° 1’ 57”- 31° 48’ 39”- 31° 40’ 39”- 31° 49’ 20” Doğu Boylamları ile 40° 27’ 56”- 40° 17’ 55”- 40° 19’ 22”- 40° 32’ 0” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşullarında bulunmaktadır.

PERSONEL DURUMU

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 4 İşletme Şefi, 1 Sayman, 8 Memur, 1 Hizmetli  Memur,  21 Orman Muhafaza Memuru, 6 Daimi İşçi ve 13 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 56 personel çalışmaktadır.