kıbrıscık1.jpg
KIBRISCIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü 1962 yılında kurulmuş olup, Bolu İli Kıbrıscık İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 49.069,4 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %68’ini (33.383,6 Hektar) ormanlık​ alan, %32’sini (15.685,8 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %50‘si (16.644 Hektar) Normal Koru, %50’si  (16.740 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde 4 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır. 

KIBRIS.jpg 


İşletme Şefliklerimizden Çökeren, Kıbrıscık, Serke ve Yayla Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Kıbrıscık ilçe merkezidir. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 4 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.


TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğu ve Güneyden Ankara Orman Bölge Müdürlüğü; Batıdan Seben Orman İşletme Müdürlüğü ve Kuzeyden Aladağ ve Gerede Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü 32° 1’ 57”- 31° 48’ 39- 31° 40’ 39”- 31° 49’ 20” Doğu Boylamları ile 40° 27’ 56”- 40° 17’ 55”- 40° 19’ 22”- 40° 32’ 0” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşullarında bulunmaktadır.


PERSONEL DURUMU: Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 1 müdür yardımcısı, 2 işletme şefi, 1 sayman, 7 memur, 7 orman muhafaza memuru, 7 daimi işçi, 15 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 41 personel çalışmaktadır.