1.jpg
GÖYNÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Göynük Orman İşletme Müdürlüğü 1958 yılında kurulmuş olup, Bolu İli Göynük İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 144.010,9 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %68’ini (98.059,6Hektar) ormanlık​ alan, %32’sini (45.951,3 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %67‘si (66.129 Hektar) Normal Koru, %33’ü (31.931 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
Müdürlüğümüz bünyesinde 6 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır. 

GÖYNÜK.jpg 


İşletme Şefliklerimizden Alançayı, Göynük, Gürpınar, Hacımahmut, Ilıca ve Sünnetgölü Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Göynük ilçe merkezidir.Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 6 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.


TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Göynük Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır.Doğudan Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğü; Güneyden Ankara ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü; Batıdan Eskişehir, Bursa ve Adapazarı Orman Bölge Müdürlükleri;  Kuzeyden Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü ve Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Göynük Orman İşletme Müdürlüğü 31° 5’ 52”- 30° 47’ 36”- 30° 33’ 10”- 30° 51’ 12” Doğu Boylamları ile 40° 22’ 15”- 40° 7’ 0”- 40° 24’ 4”- 40° 31’ 15” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Göynük Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşullarında bulunmaktadır. 


PERSONEL DURUMU: Göynük Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 6 işletme şefi, 1 sayman, 2 memur,19 orman muhafaza memuru, 14 daimi işçi, 16 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 59 personel çalışmaktadır.