1.jpg
GÖYNÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü 1958 yılında kurulmuş olup, Bolu İli, Göynük İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 143.677,0 Hektar sorumluluk alanına sahip orman işletme müdürlüğümüzün %76’ sını (108.530,7 Hektar) Ormanlık Alan, %24’ ünü (35.146,3 Hektar) Orman Dışı Alan oluşturmaktadır. Ormanlık Alanın %67’ si (72.262,1 Hektar) Normal Koru, %28’ i (28.813,1 Hektar) boşluklu kapalılıkta orman, %5’ i (6.455,5 Hektar) ağaçsız orman alanı niteliğindedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde 12 adet orman işletme şefliği bulunmaktadır.​

GÖYNÜK.jpgİşletme şefliklerimizin tümünün kuruluş merkezi Göynük İlçe merkezidir. Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla 11 adet Göynük İlçe merkezinde, 1 adet Himmetoğlu Köyünde olmak üzere toplam 12 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.   

PERSONEL DURUMU:

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 12 İşletme Şefi, 2 Orman Mühendisi, 1 Orman Endüstri Mühendisi, 1 Avukat, 53 Orman Muhafaza Memuru, 12 Memur, 11 Daimi İşçi ve 16 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 110 personel çalışmaktadır.​

​​​​​​​​