Golyaka_2.jpg


GÖLYAKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 

 
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü 1992 yılında kurulmuş olup, Düzce İli Gölyaka İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 27.237,1 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %61'ini (16.741,2 Hektar) ormanlık​ alan, %39'u (10.495,9 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %97'si (16.160 Hektar)  Normal Koru, %3'ü (581 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.
 
 
 

Müdürlüğümüz bünyesinde 4 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır. 

GOLYAKA.jpg


İşletme Şefliklerimizden Balıklı, Kardüz, Gölyaka Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Gölyaka ilçesi; Aydınpınar Orman İşletme Şefliğinin kurululuş merkezi Aydınpınar ilçesidir.   Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 4 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

 

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü; Batı karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan ve Kuzeyden Düzce Orman İşletme Müdürlüğü; Batıdan Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü; Güneyden Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü , 31° 10’ 38” - 30° 52’ 34”- 31° 36’ 41”- 30° 58’ 14 ” Doğu Boylamları ile 40° 46’ 11” - 40° 45’ 42”- 40° 49’ 24”- 40° 38’ 24” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak  nemli ve ılıman karadeniz iklimi içinde yer almaktadır.

 

PERSONEL DURUMU: Gölyaka Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 1 müdür yardımcısı, 4 işletme şefi, 1 sayman,  7 memur, 14 orman muhafaza memuru, 17 daimi işçi, 14 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 59 personel çalışmaktadır.