Golyaka_2.jpg


GÖLYAKA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
  
Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü 1992 yılında kurulmuş olup, Düzce İli Gölyaka İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 27.237,1 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %61 'ini (16.741,2 Hektar) ormanlık​ alan, %39' u (10.495,9 Hektar) Açıklık Alan oluşturmaktadır. Ormanlık Alanın %97' si (16.160 Hektar)  Normal Koru, %3' ü (581 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.  

Müdürlüğümüz bünyesinde 4 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır. 

GOLYAKA.jpgİşletme Şefliklerimizden Balıklı, Kardüz, Gölyaka Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Gölyaka ilçesi; Aydınpınar Orman İşletme Şefliğinin kurululuş merkezi Aydınpınar İlçesidir.   Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 4 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan ve Kuzeyden Düzce Orman İşletme Müdürlüğü; Batıdan Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü; Güneyden Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü , 31° 10’ 38” - 30° 52’ 34”- 31° 36’ 41”- 30° 58’ 14 ” Doğu Boylamları ile 40° 46’ 11” - 40° 45’ 42”- 40° 49’ 24”- 40° 38’ 24” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak  nemli ve ılıman karadeniz iklimi içinde yer almaktadır.

 PERSONEL DURUMU

 Gölyaka Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 İşletme Müdür Yardımcısı, 4 İşletme Şefi, 1 Sayman,  7 Memur, 14 Orman Muhafaza Memuru, 17 Daimi İşçi ve 14 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 59 personel çalışmaktadır.​​​