GEREDE (2).jpg
GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Gerede Orman İşletme Müdürlüğü 1946 yılında kurulmuş olup, Bolu İli sınırları içerisinde yer almaktadır. 177.811,9 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %47'si  (83.346,9 Hektar) ormanlık​ alan, %53'ü (94.465 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %83'ü (69.232 Hektar.) Normal Koru, %17'si  (14.115 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.Müdürlüğümüz bünyesinde 9 adet Orman İşletme Şefliği, 1 Depo Şefliği, 1 ATM Şefliği olmak üzere 11 şeflik bulunmaktadır.

gerede.jpg 


İşletme Şefliklerimizden Aktaş, Esentepe, Haşat, Salur Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Bolu ili Gerede ilçesi; Çapaklı, Yeniçağa  Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Bolu ili Yeniçağa ilçesi ; Dörtdivan, Yongalı ve Köroğlu Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Bolu ili Dötdivan İlçesidir. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 10 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.


TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Gerede Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan ve Güneyden Ankara Orman Bölge Müdürlüğü; Güneybatıdan Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü; Batıdan Bolu ve Aladağ  Orman İşletme Müdürlükleri; Kuzeyden Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ile komşudur.  Gerede Orman İşletme Müdürlüğü , 32° 34’ 31” - 31° 58’ 50”- 31° 50’ 13” - 32° 17’ 16” Doğu Boylamları ile 40° 49’ 30” -  40° 29’ 11”- 40° 33’ 36”- 40° 53’ 47” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Gerede Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu İklim Bölgesi İklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşulları içinde yer almaktadır.


PERSONEL DURUMU: Gerede Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 9 işletme şefi, 1 mühendis, 1 sayman,  13 memur, 26 orman muhafaza memuru, 31 daimi işçi, 20 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 102 personel çalışmaktadır.