Duzce_2.jpg


DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 1939 yılında kurulmuş olup, Düzce İli Merkezi, sınırları içerisinde yer almaktadır. 120.403 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %46'sı( 55.828 Hektar) ormanlık​ alan, %54' ü ( 64.575 Hektar ) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %97''si (54.090 Hektar.) Normal Koru, %3'ü (1738 Hektar)  Bozuk Koru niteliğindedir.
 
 
 

Müdürlüğümüz bünyesinde 11 adet Orman İşletme Şefliği, 1 Fidanlık Şefliği, 1 Emlak Şefliği, 1 Kadastro ve Mülkiyet Şefliği olmak üzere toplam 14 şeflik bulunmaktadır.


DÜZCE.jpg


İşletme Şefliklerimizden Aksu, Çiçekli, Düzce, Odayeri, Samandere ve Tatlıdere Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Düzce ili; Asar ve Darıyeri Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Kaynaşlı ilçesi; Cumaova ve Melen Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Gümüşova ilçesi ; Konuralp Orman İşletme Şefliğininin kuruluş merkezi ise Konuralp ilçesinde yer alamaktadır.  Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 11 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

 

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Düzce Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Yığılca ve Bolu Orman İşletme Müdürlükleri; Kuzeyden Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü;  Batıdan Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü ve Gölyaka  Orman İşletme Müdürlüğü; Güneyden Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ile  ile komşudur. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü , 31° 28’ 54”- 30° 46’ 45” - 31° 16’ 44”- 31° 11’ 31” Doğu Boylamları ile 40° 47’ 35” - 40° 52’ 13”- 40° 59’ 49”- 40° 37’ 20” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşulları içinde kendini göstermektedir. 

 

PERSONEL DURUMU: Düzce Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 1 işletme müdür yardımcısı, 10 işletme şefi, 1 fİdanlık şefi, 1 kadastro ve mülkiyet şefi, 10 mühendis, 1 avukat, 1 sayman, 28 memur, 30 orman muhafaza memuru, 49 daimi işçi, 16 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 149 personel çalışmaktadır.