Duzce_2.jpg
DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 1939 yılında kurulmuş olup, Düzce ili merkezi, sınırları içerisinde yer almaktadır. 120.336 Hektar sorumluluk alanına sahip orman işletme müdürlüğümüzün %47' si( 56.512,90 Hektar) ormanlık​ alan, %53' ü ( 63.823,20 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %96' sı (54.090 hektar) normal koru, %4' ü (1.738 Hektar)  bozuk koru niteliğindedir. 

Müdürlüğümüz bünyesinde 14 adet Orman İşletme Şefliği, 1 Fidanlık Şefliği, 1 Emlak Şefliği, 1 Kadastro ve Mülkiyet Şefliği olmak üzere toplam 17 şeflik bulunmaktadır.

DÜZCE İŞLETME.jpg
İşletme şefliklerimizden Aksu, Çiçekli, Düzce, Fındıklı, Konuralp, Odayeri, Samandere ve Tatlıdere Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Düzce İli; Asar, Darıyeri ve Topuk Yaylası Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Kaynaşlı İlçesi; Cumaova ve Melen Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Gümüşova ilçesinde yer alamaktadır. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 14 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Yığılca ve Bolu Orman İşletme Müdürlükleri; Kuzeyden Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü;  Batıdan Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü ve Gölyaka  Orman İşletme Müdürlüğü; Güneyden Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ile  ile komşudur. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü , 31° 28’ 54”- 30° 46’ 45” - 31° 16’ 44”- 31° 11’ 31” Doğu Boylamları ile 40° 47’ 35” - 40° 52’ 13”- 40° 59’ 49”- 40° 37’ 20” kuzey enlemleri arasında yer almaktadır. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşulları içinde kendini göstermektedir. 

PERSONEL DURUMU

Düzce Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 İşletme Müdür Yardımcısı, 14 İşletme Şefi, 1 Fidanlık Şefi, 1 Kadastro ve Mülkiyet Şefi, 1 Emlak Şefi, 4 Mühendis, 1 Avukat, 1 Sayman,  33 Memur,  61 Orman Muhafaza Memuru, 33 Daimi İşçi ve 19 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 172  personel çalışmaktadır.


​​​​​