bolu_resim.jpg

BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü 1940 yılında kurulmuş olup, Bolu İli sınırları içerisinde yer almaktadır. 81.071,9 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %65'i (52.623,5 Hektar) ormanlık​ alan, %35'ini (28.448,4 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %93'ü (48.890,5 Hektar.) Normal Koru, %7'si  (3.733 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.Müdürlüğümüz bünyesinde 10 adet Orman İşletme Şefliği, 1  Fidanlık Şefliği ,1 Kadastro ve Mülkiyet Şefliği ,1 Depo Şefliği, 1 Elektronik ve Haberleşme Şefliği , 1 Emlak Şefliği olmak üzere toplam 15 şeflik bulunmaktadır.

BOLU.jpg


İşletme Şefliklerimizden Abant, Ayıkaya, Bolu, Çele, Elmalık ,Sarıçam, Sarımustan, Sazakiçi, Kale, Yeşildağ Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Bolu ili'dir.   Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 9 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

 

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Bolu Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Mengen ve Gerede Orman İşletme Müdürlükleri; Kuzeyden Düzce ve Yığılca Orman İşletme Müdürlükleri ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü; Batıdan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü; Güneybatıdan Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü;  Güneyden Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Bolu Orman İşletme Müdürlüğü , 31° 56’ 54” - 31° 15’ 10” - 31° 37’ 59” - 31° 38’ 36” Doğu Boylamları ile 40° 46’ 17” - 40° 36’ 9” -  40° 57’ 56”- 40° 42’ 50” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu İklim Bölgesi İklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşulları içinde yer almaktadır.

 

PERSONEL DURUMU: Bolu Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü,  10 işletme şefi, 1 fidanlık şefi, 1 depo şefi,1 kadastro ve mülkiyet şefi, 2 mühendis, 1 avukat ,1 sayman,  39 memur, 33 orman muhafaza memuru, 66 daimi işçi, 24 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 180 personel çalışmaktadır.