bolu_resim.jpg 

BOLU ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü 1940 yılında kurulmuş olup, Bolu İli sınırları içerisinde yer almaktadır. 81.067 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %71' i (57.560 Hektar) Ormanlık​ Alan, %29' u (23.507 Hektar) Açıklık Alan oluşturmaktadır. Ormanlık Alanın %86' sı (49.741 Hektar.) Normal Koru, %14' ü (7.819 Hektar) Bozuk Koru niteliğindedir.

BOLU İŞLETME.jpg 

Müdürlüğümüz bünyesinde 11 adet Orman İşletme Şefliği, 1  Fidanlık Şefliği ,1 Kadastro ve Mülkiyet Şefliği,1 Depo Şefliği, 1 Elektronik ve Haberleşme Şefliği, 1 Emlak Şefliği olmak üzere toplam 16 şeflik bulunmaktadır. 

İşletme Şefliklerimizden Abant, Ayıkaya, Bolu, Çaltepe, Çele, Elmalık, Sarıçam, Sarımustan, Sazakiçi, Kale ve Yeşildağ Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Bolu İli'dir. Yine bu Orman İşletme Şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 9 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

 

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Mengen ve Gerede Orman İşletme Müdürlükleri; Kuzeyden Düzce ve Yığılca Orman İşletme Müdürlükleri ile Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü; Batıdan Düzce Orman İşletme Müdürlüğü; Güneybatıdan Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü;  Güneyden Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Bolu Orman İşletme Müdürlüğü , 31° 56’ 54” - 31° 15’ 10” - 31° 37’ 59” - 31° 38’ 36” Doğu Boylamları ile 40° 46’ 17” - 40° 36’ 9” -  40° 57’ 56”- 40° 42’ 50” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu İklim Bölgesi İklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşulları içinde yer almaktadır.

 

PERSONEL DURUMU

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 2 İşletme Müdür Yardımcısı 11 İşletme Şefi, 1 Fidanlık Şefi, 1 Depo Şefi, 1 Kadastro ve Mülkiyet Şefi, 1 Mühendis, 2 Avukat, 1 Sayman,  24 Memur, 44 Orman Muhafaza Memuru, 70 Daimi İşçi ve 27 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 186 personel çalışmaktadır.

 

​​​​​​​​