ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, Bolu İli Merkez İlçesi Mazhar Murtezaoğlu Caddesi üzerindeki binada faaliyet göstermekte olup; Bolu ilinde mevcut orman varlığının korunması geliştirilmesi, boş ve bozuk alanları ağaçlandırmak suretiyle yeni ormanlar kurulması, odun hammadde ihtiyacının karşılanması hizmetleri ve ormancılık tekniğinin icaplarına uygun olarak vazife görmek, orman-halk ilişkilerini sağlıklı kılabilmek üzere 14.04.1961 yılında kurulmuştur.

Müdürlüğümüz bünyesinde 14 adet Orman İşletme Şefliği, 1  Depo Şefliği ve 1 Eğitim Şefliği olmak üzere toplam 16 Şeflik bulunmaktadır.​

ALADAĞ İŞLETME.jpg
İşletme Şefliklerimizden Alabarda, Aladağ, Ardıç, Başalan, Belkaraağaç, Çaydurt, Demirciler, Elmalıdere, Hanyeri, Işıklar, Kartalkaya, Kökez Sarıalan ve Şerif Yüksel Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Bolu ili Merkezidir.   Yine bu orman işletme şefliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 14 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz Bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Gerede Orman İşletme Müdürlüğü; Kuzeyden Bolu Orman İşletme Müdürlüğü;   Batıdan Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü; Güneyden Seben ve Kıbrısçık Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, 31° 59’ 35” -  31° 21’ 30” - 31° 56’ 43” - 31° 43’ 53” Doğu Boylamları ile 40° 43’ 11” - 40° 35’ 34” - 40° 40’ 21”- 40° 28’ 11” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşulları içinde kendini göstermektedir.

PERSONEL DURUMU

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü; 1 İşletme Müdürü, 2 Müdür Yardımcısı, 14 Orman İşletme Şefi, 1 Depo Şefi, 38 Orman Muhafaza Memuru, 20 Memur, 28 Daimi İşçi ve 16 Mevsimlik İşçi olmak üzere toplam 120 personeli ile faaliyet alanına giren iş ve işlemleri yerine getirmektedir.​

​​