aladag.jpg

ALADAĞ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

 
Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü 1961 yılında kurulmuş olup, Bolu İli Merkezi, Karacasu Beldesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 88.697,8 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %70'i ( 61.988,7 Hektar) ormanlık​ alan, %30'u ( 26.709,1 Hektar ) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %89'u (55.143 Hektar.) Normal Koru, %11'i (6845 Hektar)  Bozuk Koru niteliğindedir.
 
 
 

Müdürlüğümüz bünyesinde 8 adet Orman İşletme Şefliği, 1 adet Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Ş.Y. Araştırma Ormanı Mühendisliği, 1  Depo Şefliği ve 1 Eğitim Şefliği olmak üzere toplam 11 şeflik bulunmaktadır. 

ALADAĞ.jpgİşletme Şefliklerimizden Alabarda, Aladağ, Ardıç, Sarıalan,  Araştırma, Belkaraağaç, Çaydurt, Demirciler, Kökez Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi Bolu ili Merkezi, Karacasu Beldesidir.   Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 10 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.


TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz Bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Gerede Orman İşletme Müdürlüğü; Kuzeyden Bolu Orman İşletme Müdürlüğü;   Batıdan Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü; Güneyden Seben ve Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlükleri ile komşudur. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü , 31° 59’ 35” -  31° 21’ 30 - 31° 56’ 43” - 31° 43’ 53” Doğu Boylamları ile 40° 43’ 11” - 40° 35’ 34” - 40° 40’ 21”- 40° 28’ 11” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak İç Anadolu iklim bölgesi iklim özellikleri olan kuraklaşma ve sert iklim koşulları içinde kendini göstermektedir. 

 

PERSONEL DURUMU: Aladağ Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme müdürü, 2 müdür yardımcısı, 8 işletme şefi, i, 4 mühendis, 1 sayman,  20 memur, 31 orman muhafaza memuru,  , 21 daimi işçi, 12 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 100 personel çalışmaktadır.