akcakoca4.JPG


AKÇAKOCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 

 
Akcakoca Orman İşletme Müdürlüğü 1958 yılında kurulmuş olup, Düzce İli Akçakoca İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 41.100,8 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %42’sini (17.266,1 Hektar) ormanlık​ alan, %58'i  (23834,7 Hektar) açıklık alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %98'i (16.927,3 Hektar.) Normal Koru, %2’si  (338,3) Bozuk Koru niteliğindedir.
 
 
 

Müdürlüğümüz bünyesinde 4 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır. 

AKCAKOCA (2).jpg

İşletme Şefliklerimizden Aktaş, Altınçay, Cumayanı, Deredibi Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi  Akçakoca ilçesidir. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 4 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.


TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU: Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün kıyı kısmında yer almaktadır. Doğudan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü; Kuzeyden Karadeniz Bölgesi; Batıdan Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü; Güneyden Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü  31° 22’ 36” -  30° 56’ 15” - 31° 2’ 10 - 31° 16’ 55 ” Doğu Boylamları ile 41° 10’ 33” -  40° 58’ 14”- 40° 55’ 26” - 41° 6’ 48” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak  nemli ve ılıman karadeniz iklimi içinde yer almaktadır.

 

PERSONEL DURUMU: Akçakoca Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 işletme müdürü, 1 müdür yardımcısı, 4 işletme şefi,  1 mühendis, 1 avukat, 1 sayman, 8 memur, 12 orman muhafaza memuru, 16 daimi işçi, 6 mevsimlik işçi olmak üzere toplam 51 personel çalışmaktadır.