akcakoca4.JPG


AKÇAKOCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
Akcakoca Orman İşletme Müdürlüğü 1958 yılında kurulmuş olup, Düzce İli Akçakoca İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. 41.100,8 Hektar sorumluluk alanına sahip Orman İşletme Müdürlüğümüzün %42’ sini (17.266,1 Hektar) Ormanlık​  Alan, %58' i  (23834,7 Hektar) Açıklık Alan oluşturmaktadır. Ormanlık alanın %98' i (16.927,3 Hektar) Normal Koru, %2’si  (338,3) Bozuk Koru niteliğindedir.
  

Müdürlüğümüz bünyesinde 4 adet Orman İşletme Şefliği bulunmaktadır. 

AKCAKOCA (2).jpg 

İşletme Şefliklerimizden Kaplandede, Altınçay, Cumayanı, Akçakoca Orman İşletme Şefliklerinin kuruluş merkezi  Akçakoca İlçesidir. Yine bu orman işletme şe​fliklerine bağlı olarak ormanların korunmasına hizmet etmek amacıyla çeşitli yerleşim yerlerinde kurulmuş olan 4 adet toplu koruma merkezi bulunmaktadır.

TOPOĞRAFİK YAPISI VE İKLİM DURUMU

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü; Batı Karadeniz bölümünün kıyı kısmında yer almaktadır. Doğudan Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü; Kuzeyden Karadeniz Bölgesi; Batıdan Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü; Güneyden Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ile komşudur. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü  31° 22’ 36” - 30° 56’ 15” - 31° 2’ 10- 31° 16’ 55 ” Doğu Boylamları ile 41° 10’ 33” - 40° 58’ 14” - 40° 55’ 26” -  41° 6’ 48” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak  nemli ve ılıman karadeniz iklimi içinde yer almaktadır.

PERSONEL DURUMU

Akçakoca Orman işletme Müdürlüğü bünyesinde 1 İşletme Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı, 4 İşletme Şefi,  1 Mühendis, 1 Avukat, 1 Sayman,1 Şef, 7 Büro Memuru, 1 Hizmetli, 19 Orman Muhafaza Memuru, 5 Mevsimlik İşçi, 17 Kadrolu İşçi olmak üzere toplam 59 personel çalışmaktadır.


​​